สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 – 21 มิถุนายน 2564

ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 – 21 มิถุนายน 2564

1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ทางเทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

2 เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ (จ.ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และ จ.ปราจีนบุรี) ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ได้ในเว็บไซต์ http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/index.html

2 ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร

จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชสวน ทางการผลิตพืช ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางเทคโนโลยีการเกษตร หรือทาง เคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

2 เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ (จ.ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และ จ.ปราจีนบุรี)

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ได้ที่ http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/index.html

การรับสมัคร

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เลขที่ 184/3 หมู่ 8 ถนน สุขุมวิท ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x