โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา สมัคร 4 – 14 กรกฎาคม 2564

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา สมัคร 4 – 14 กรกฎาคม 2564
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ และนักการภารโรง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างในตำแหน่ง
– ครูอัตราจ้าง (กลุ่มวิชาเกษตร) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,240 บาท

– เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,240 บาท

– เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,240 บาท

– นักการภารโรง จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ดูที่รายละเอียดประกาศรับสมัคร

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานดวยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารกันเกรา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4251 1188 โทรสาร 0 4251 1647 ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา จ8.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

เอกสารประกอบการสมัครสอบ 

 

 

ใส่ความเห็น