กรมท่าอากาศยาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 140 อัตรา

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 140 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งนิติกร
จำนวน 17 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

2 ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง
จำนวน 71 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะ เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

4 ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
2. ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่ กฎหมายกำหนดระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

5 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล
จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
2. ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่ กฎหมายกำหนดระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

6 ตำแหน่งวิศวกรโยธา
จำนวน 26 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา
2 ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่ กฎหมายกำหนดระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

หมายเหตุ
บรรจุทั่วประเทศ รายละเอียดมีระบุให้ในแนบท้ายไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชม.) ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/202106/index.php#

เช็กเลย กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

ได้มีประกาศ กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา สมัครได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัด  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จากประกาศรับสมัคร 28 หน่วยงาน จากส่วนราชการ 14 กระทรวง  โดยทาง กรมประมงได้เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 406 อัตรา โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีระยะเวลาสัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี และไม่มีการต่อสัญญา สำหรับใครที่สนใจสมัคร สามารถ สมัครได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัด

 

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 68 อัตรา สมัคร 13 – 21 กรกฎาคม 2564

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 68 อัตรา สมัคร 13 – 21 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา

-พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 64 อัตรา

สามารถสมัคร

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 กรกฎาคม 2564

 

 

สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 78 อัตรา

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 78 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดต่างๆ ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นักวิชาการแรงงาน จังหวัดสระแก้ว  จำนวน 5 อัตรา
 2. นักวิชาการแรงงาน จังหวัดอุดรธานี  จำนวน 6 อัตรา
 3. นักวิชาการแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน 5 อัตรา
 4. นักวิชาการแรงงาน จังหวัดนครปฐม  จำนวน 5 อัตรา
 5. นักวิชาการแรงงาน จังหวัดสุรินทร์  จำนวน 6 อัตรา
 6. นักวิชาการแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม  จำนวน 6 อัตรา
 7. นักวิชาการแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์  จำนวน 6 อัตรา
 8. นักวิชาการแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 6 อัตรา
 9. นักวิชาการแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา  จำนวน 5 อัตรา
 10. นักวิชาการแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 6 อัตรา
 11. นักวิชาการแรงงาน จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 6 อัตรา
 12. นักวิชาการแรงงาน จังหวัดปทุมธานี  จำนวน 5 อัตรา
 13. นักวิชาการแรงงาน จังหวัดจันทบุรี  จำนวน 5 อัตรา
 14. นักวิชาการแรงงาน จังหวัดระยอง  จำนวน 5 อัตรา
 15. นักวิชาการแรงงาน จังหวัดน่าน  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานประจำจังหวัดที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>> ไฟล์ดาวน์โหลด

กรมสรรพสามิต เปิดรับบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานราชการ 70 อัตรา นิติกรฯลฯ วุฒิ ป.ตรี-ป.โท เงินเดือน 18,000 บาท

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

กรมสรรพสามิต เปิดรับ 70 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายจังหวัด ทั่วประเทศ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.
กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 70 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ หลายจังหวัด ทั่วประเทศ สมัครวันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา หรือ
ได้รับปริญโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

2.ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 40 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ หรือ
ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์

3.ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต หรือ
ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

4. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขานิติศาสตร์ หรือ
ได้รับปริญโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขานิติศาสตร์

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ตั้งแต่ วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม การสมัครแต่อย่างใด และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 เลขที่ 44 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 12000 โทร. 02 5254811
2. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เลขที่ 115 หมู่ 1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038 78498-9
3. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เลขที่ 177/1 ตรอกโรงต้ม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 044-256761
4. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เลขที่ 96 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทร 042 326930 – 2
5. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เลขที่ 279 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร 053 240486
6. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เลขที่ 104/80 ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 60000 โทร 055 282402
7. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เลขที่ 29 ถ.นวเขตใต้ ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 034 243193
8. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เลขที่ 30/119 หมู่ที่ 2 ซ.ศรีวิชัย 35 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร 077 288901
9. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 เลขที่ 277 ถ.สาครมงคล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-258781
10. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เลขที่ 8 ชั้น 2 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02 1580126-28

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมากสาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

ประกาศรับสมัครงานธนาคารวันนี้ โดย ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด และบริษัทในเครือกรุงศรี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประจำ ปฏิบัติงานในสาขาทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศ ครั้งนี้มีตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ 72 ตำแหน่ง

 1. เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพชรเกษม-หาดใหญ่
 2. มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธนาคารกรุงศรีฯ…
 3. Telesale(สินเชื่อบุคคล)
 4. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
 5. เจ้าหน้าที่ธนาคารขายสินเชื่อบุคคล
 6. เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเชียงใหม่
 7. พนักงานจ่ายเช็ค ประจำธนาคารกรุงศรี สำนักงานใหญ่ (พระราม 3)
 8. เจ้าหน้าที่ธนบดีธนกิจ (BWO) ตำแหน่งงานสาขาพื้นที่นนทบุรี
 9. เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา​สาขาขอนแก่น
 10. รับสมัครด่วน!! เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services…
 11. Mobile Application Developer
 12. เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางแค
 13. เจ้าหน้าที่ขายประกันรถทางโทรศัพท์ ประจำสำนักงานเพลินจิต (หลายอัตรา)
 14. เจ้าหน้าที่ธนบดีธนกิจ (BWO) ตำแหน่งงานสาขา ประจำพื้นที่สระบุรี
 15. รับสมัคร Telesaleธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 16. ด่วน Support-Cash Operations ประจำออฟฟิศธนาคารกรุงศรี…
 17. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Collection Officer)
 18. เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา​สาขาหัวหมาก
 19. Mobile/Web Developer
 20. พนักงานจ่ายเช็ค ประจำธนาคารกรุงศรีสำนักงานใหญ่ (พระราม 3)
 21. เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
 22. telesale
 23. ด่วน ตำแหน่ง Admin Support (1 อัตรา ) ประจำออฟฟิศธนาคารกรุงศรี…
 24. เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาหัวหมาก ทีม A
 25. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (สัญญาจ้าง) ประจำสำนักงานใหญ่…
 26. รับสมัคร พนักงานขับรถ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พระราม 3
 27. เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญาและจดทะเบียนสิทธิ (สำนักงานใหญ่ พระรามสาม)
 28. รับสมัครเจ้าหน้าที่ประศูนย์ Fitness ประจำธนาคารกรุงศรี…
 29. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่อาคารบางนาทาวเวอร์)
 30. เจ้าหน้าที่ธนบดีธนกิจ (BWO) ตำแหน่งงานสาขา ประจำพื้นที่สระบุรี
 31. หัวหน้าควบคุมทีมติดตามหนี้ (OA Supervisor)
 32. ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน (Direct Sales Agent)
 33. เจ้าหน้าที่ตัวแทนขายอิสระ(Direct Sales)
 34. เจ้าหน้าสินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาขอนแก่น (ด่วน)
 35. รับสมัครด่วน!! เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services…
 36. SME Relationship Manager Size S (ตลาดสี่มุมเมือง , บางรัก , สำโรง…
 37. PC ดูแลบัตรเครดิตในเครือ Central Card ประจำห้าง เซ็นทรัล พระราม 9…
 38. Mobile Application Developer
 39. พนักงานขับรถ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พระราม 3
 40. พนักงานขายบัตรเครดิต Krungsri Homepro Visa ประจำสาขา เมกกะ บางนา…
 41. เจ้าหน้าที่ขายประกันรถทางโทรศัพท์ ประจำสำนักงานเพลินจิต (หลายอัตรา)
 42. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (สัญญาจ้าง)
 43. เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services สาขา นวนคร
 44. รับสมัครด่วน!! เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services…
 45. เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services สาขา บ้านสวน
 46. เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services สาขา อยุธยา !!!! ด่วน
 47. เจ้าหน้าที่บริหารและติดตามหนี้ผ่านทางโทรศัพท์ ส่วนรับสายลูกค้า
 48. รับตำแหน่ง Securities Service Support ประจำธนาคารกรุงศรีอยุธยา…
 49. รับสมัคร Support MIS ประจำธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำนักเพลินจิต …
 50. เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services สาขา ศาลายา
 51. รับสมัครด่วน!! เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services…
 52. ด่วน ตำแหน่ง Admin ประจำออฟฟิศธนาคารกรุงศรีอยุธยา…
 53. รับสมัครด่วน!! เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services…
 54. ด่วน! รับสมัคร Admin Support ประจำออฟฟิศธนาคารกรุงศรี…
 55. ผู้จัดการสนับสนุนช่องทางกรุงศรีประจำภาค (ภาคกลาง, ภาคใต้, ภาคอีสาน)
 56. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางใหญ่…
 57. เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services สาขา นครนายก
 58. ด่วน! ตำแหน่ง Admin Support ประจำออฟฟิศธนาคารกรุงศรีอยุธยาพระราม 3…
 59. พนักงานขับรถยนต์ รับส่งเอกสาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พระราม 3
 60. ที่ปรึกษาการขายสินเชื่อรถจักรยานยนต์(ประจำพื้นที่กรุงเทพฯ และ…
 61. เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services สาขา ปราสาท
 62. เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services สาขา ธาตุพนม
 63. เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services สาขา อุทุมพรพิสัย
 64. เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services สาขา อรัญประเทศ
 65. เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services สาขาโคกสำโรง
 66. รับสมัครด่วน!! เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services…
 67. PC ดูแลบัตรเครดิตในเครือ Central Card ประจำห้าง โรบินสัน…
 68. เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services สาขา แม่สอด
 69. รับสมัครด่วน!! เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services…
 70. เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services สาขาเชียงใหม่-หางดง
 71. เจ้าหน้าที่บริหารและติดตามหนี้ผ่านทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
 72. ที่ปรึกษาการขายสินเชื่อรถยนต์ทางโทรศัพท์ (สาขาในกรุงเทพฯ และ…

คลิก>>>สมัครงานธนาคารกรุงศรี

พ่อค้าสเก็ตบอร์ด แชร์ประสบการณ์โดนจับเหตุสินค้าไม่มีฉลาก โวยไร้คำเตือน

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

โดยหนุ่มพ่อค้าสเก็ตบอร์รายหนึ่ง ได้โพสต์ถึงประสบการณ์โดนจับกุมดังกล่าว ว่า “ฝากถึงพี่ๆร่วมอาชีพที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านขายสเก็ตบอร์ด ในรูปนี้ ผมโดนจับกุม!! โดยถูกกล่าวหาว่า ขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลาก (ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522)ประกอบกับประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่ 16 (พ.ศ.2547) เรื่อง ให้เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากอาจริงๆแล้วข้อกฎหมายพวกนี้ก็เพิ่งรู้ว่ามันมีอยู่ สามารถยึดสินค้าเราไปได้เลย สามารถจับกุมตัวเราไปได้เลย โดยไม่มีการตักเตือนก่อน!!!!! ก็อยากให้พวกพี่ๆร่วมอาชีพ ออกมาช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ เพื่อทำให้มันถูกต้อง เพราะผิดทั้งผู้ผลิตจนถึงผู้จำหน่าย ตอนนี้ผมได้ประกันตัวออกมาแล้วครับ ด้วยเงินจำนวนนึงซึ่งก็ไม่มากเท่าไหร่ แต่กว่าจะหามาได้ก็ต้องทำงานกันหนักพอสมควร เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา ต้องเดินทางไปขึ้นศาลอีก สินค้าที่ถูกยึดก็ต้องรอศาลตัดสินกว่าจะได้คืน”

เงินเดือน 18,000บาท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพราะกิจ 406 อัตรา

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพราะกิจ 406 อัตรา ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยเปิดรับสมัคร จำนวน 406 อัตรา ซึ่งผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาสัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี และไม่มีการต่อสัญญา เงินเดือน/ค่าจ้างที่ได้รับ 18,000 บาท/เดือน สำหรับท่านใดที่สนใจสมัคร สามารถสมัครได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด โดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2564 นี้

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
1. กรุงเทพมหานคร
2. กระบี่
3. กาญจนบุรี
4. กาฬสินธุ์
5. กำแพงเพชร
6. ขอนแก่น
7. จันทบุรี
8. ฉะเชิงเทรา
9. ชลบุรี
10. ชัยนาท
11. ชัยภูมิ
12. ชุมพร
13. เชียงราย
14. เชียงใหม่
15. ตรัง
16. ตราด
17. ตาก
18. นครนายก
19. นครปฐม
20. นครพนม
21. นครราชสีมา
22. นครศรีธรรมราช
23. นครสวรรค์
24. นนทบุรี
25. นราธิวาส
26. น่าน
27. บึงกาฬ
28. บุรีรัมย์
29. ปทุมธานี
30. ประจวบคีรีขันธ์
31. ปราจีนบุรี
32. ปัตตานี
33. พระนครศรีอยุธยา
34. พังงา
35. พัทลุง
36. พิจิตร
37. พิษณุโลก
38. เพชรบุรี
39. เพชรบูรณ์
40. แพร่
41. พะเยา
42. ภูเก็ต
43. มหาสารคาม
44. มุกดาหาร
45. แม่ฮ่องสอน
46. ยะลา
47. ยโสธร
48. ร้อยเอ็ด
49. ระนอง
50. ระยอง
51. ราชบุรี
52. ลพบุรี
53. ลำปาง
54. ลำพูน
55. เลย
56. ศรีสะเกษ
57. สกลนคร
58. สงขลา
59. สตูล
60. สมุทรปราการ
61. สมุทรสงคราม
62. สมุทรสาคร
63. สระแก้ว / ประกาศรับสมัคร
64. สระบุรี
65. สิงห์บุรี
66. สุโขทัย
67. สุพรรณบุรี
68. สุราษฎร์ธานี
69. สุรินทร์
70. หนองคาย
71. หนองบัวลำภู
72. อ่างทอง
73. อุดรธานี
74. อุทัยธานี
75. อุตรดิตถ์
76. อุบลราชธานี
77. อำนาจเจริญ

*********************************************

รายชื่อจังหวัดที่ประกาศรับสมัครแล้วตอนนี้

-สิงห์บุรี  http://www.mnre.go.th/singburi/th/news/detail/89580/

– เชียงใหม่  http://chiangmai.mnre.go.th/th/news/detail/89608/

 

กรมป่าไม้ เปิดรับเป็นพนักงานราชการ 51 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ นายช่างสำรวจฯลฯ วุฒิ ม.6-ป.ตรี เงินเดือน 18,000 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานราชการจำนวนทั้งสิ้น 51 อัตรา เพื่อเข้ามาปฎิบัตืหน้าที่ โดยตำแหน่งงานว่างมีมากถึง 14 ตำแหน่ง อาทิ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานพิทักษ์ป่า เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาการสมัครงาน วันนี้ทีมงานได้รวบรวมมาให้ท่านแล้ว ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุจนถึงวันสมัครไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ 2553 ดังนี้
 5. วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
 6. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 7. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 8. โรคพิษสุราเรื้อรัง
 9. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราว่างที่จะจัดจ้าง

กลุ่มงานบริการ

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

เจ้าหน้าที่ตรวจป่าจำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

จ้าหน้าที่พัสดุจำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

กลุ่มงานเทคนิค

พนักงานพิทักษ์ป่าจำนวน 13 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความชำนาญสอดคล้องกับตำแหน่งงานอย่างน้อย 5 ปี

พนักงานขับเครื่องจักรจำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความชำนาญสอดคล้องกับตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี

ช่างสำรวจจำนวน 8 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

นายช่างสำรวจจำนวน 6 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปจำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ระยะเวลาการจ้าง

ระยะเวลาเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมป่าไม้ เปิดรับเป็นพนักงานราชการ 51 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ นายช่างสำรวจฯลฯ วุฒิ ม.6-ป.ตรี เงินเดือน 18,000 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานราชการจำนวนทั้งสิ้น 51 อัตรา เพื่อเข้ามาปฎิบัตืหน้าที่ โดยตำแหน่งงานว่างมีมากถึง 14 ตำแหน่ง อาทิ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานพิทักษ์ป่า เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาการสมัครงาน วันนี้ทีมงานได้รวบรวมมาให้ท่านแล้ว ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุจนถึงวันสมัครไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ 2553 ดังนี้
 5. วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
 6. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 7. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 8. โรคพิษสุราเรื้อรัง
 9. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราว่างที่จะจัดจ้าง

กลุ่มงานบริการ

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

เจ้าหน้าที่ตรวจป่าจำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

จ้าหน้าที่พัสดุจำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

กลุ่มงานเทคนิค

พนักงานพิทักษ์ป่าจำนวน 13 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความชำนาญสอดคล้องกับตำแหน่งงานอย่างน้อย 5 ปี

พนักงานขับเครื่องจักรจำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความชำนาญสอดคล้องกับตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี

ช่างสำรวจจำนวน 8 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

นายช่างสำรวจจำนวน 6 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปจำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ระยะเวลาการจ้าง

ระยะเวลาเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


งานราชการ

กรมการทหารช่าง รับสมัครพนักงานราชการ 14 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวช.

กรมการทหารช่าง รับสมัครพนักงานราชการ 14 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ...
อ่านเพิ่มเติม

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 75 อัตรา

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำน ...
อ่านเพิ่มเติม

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 11 อัตรา

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 11 อัตรา รับสมัครทาง ...
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานราชการ

กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตร ...
อ่านเพิ่มเติม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 1,664 อัตรา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ...
อ่านเพิ่มเติม
กรมสรรพาวุธทหารบก

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 592 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนว ...
อ่านเพิ่มเติม

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 140 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 140 อัตรา ร ...
อ่านเพิ่มเติม