แขวงทางหลวงชนบท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2564

แขวงทางหลวงชนบทน่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2564

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา, เจ้าพนักงานธุรการ, นายช่างเครื่องกล, นายช่างไฟฟ้า และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง นายช่างโยธา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ สถาปัตยกรรม

2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา การบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สาขาวิชาอื่นๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

3 ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน

4 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

5 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และเป็นผู้มี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2 กรณีไม่มีวุฒิ ตามข้อ 1 ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

การับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทน่าน เลขที่ 21/1 หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โทร.0-54 71 6177 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

1632721589
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x