ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์ ข้อสอบอุปมาอุปไมย

คุณอาจจะสนใจ?

รับสมัครสอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 28 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 156 อัตรา

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 52 อัตรา

ข้อสอบ อุปมาอุปไมย ก.พ. จะให้เราหาคำที่ขาดหายไป โดยอาศัยความสัมพันธ์ของคำที่โจทย์ให้มา ข้อสอบอุปมาอุปไมยต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำข้อสอบ ยิ่งเห็นรูปแบบของความสัมพันธ์ ยิ่งมาก ยิ่งดี

Welcome to your ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์ ข้อสอบอุปมาอุปไมย

1. ยะลา : เบตง ? : ?
2. วัณโรค : อหิวาตกโรค ? : ?
3. ครู : นักบัญชี ? : ?
4. ฤดูฝน : เข้าพรรษา ? : ?
5. ล้ม : สะดุด ? : ?
6. วิตามิน : ผลไม้ ? : ?
7. เฮโรอีน : ยาเสพติด ? : ?
8. แมงป่อง : หาง ? : ?
9. กลางคืน : ? ? : สว่าง
10. กรรไกร : เกวียน ? : ?