ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์ ข้อสอบอุปมาอุปไมย

ข้อสอบ อุปมาอุปไมย ก.พ. จะให้เราหาคำที่ขาดหายไป โดยอาศัยความสัมพันธ์ของคำที่โจทย์ให้มา ข้อสอบอุปมาอุปไมยต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำข้อสอบ ยิ่งเห็นรูปแบบของความสัมพันธ์ ยิ่งมาก ยิ่งดี

Welcome to your ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์ ข้อสอบอุปมาอุปไมย

1. ยะลา : เบตง ? : ?
2. วัณโรค : อหิวาตกโรค ? : ?
3. ครู : นักบัญชี ? : ?
4. ฤดูฝน : เข้าพรรษา ? : ?
5. ล้ม : สะดุด ? : ?
6. วิตามิน : ผลไม้ ? : ?
7. เฮโรอีน : ยาเสพติด ? : ?
8. แมงป่อง : หาง ? : ?
9. กลางคืน : ? ? : สว่าง
10. กรรไกร : เกวียน ? : ?