ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์ ข้อสอบอนุกรม ชุดที่ 1

คุณอาจจะสนใจ?

รับสมัครสอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 28 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 156 อัตรา

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 52 อัตรา

ข้อสอบ อนุกรม ก.พ. เป็นข้อสอบที่ให้หาตัวเลขถัดไป ที่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงสอดคล้องกับโจทย์ โดยอนุกรมจะมีทั้งอนุกรมชุดเดียว และอนุกรมที่ซ้อนกันมากกว่า 1 ชุด

Welcome to your ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์ ข้อสอบอนุกรม ชุดที่ 1

1. 3 9 6 16 11 25 18 36 ?
2. 68 83 128 203 ?
3. 50 48 52 49 ?
4. 9072 3024 756 252 63 ?
5. 4 8 1 10 -2 14 ?
6. 47 53 62 74 ?
7. 160 175 250 625 ?
8. 13 15 21 17 27 19 ?
9. 100 50 10 5 ?
10. 0.06 0.12 0.36 1.44 ?